Aplinkos apsauga

Aplinkos būklė yra vienas svarbiausių veiksnių, veikiančių žmogaus savijautą ir raidą. Suprasdami tai, skiriame ypatingą dėmesį ekologinių problemų sprendimui ir prevencijai. Įmonės tikslas – organizuoti veiklą taip, kad svarbiausias dėmesys būtų skiriamas į mus supančios aplinkos būklės gerinimą ir taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai.

2010 m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus.

Įmonė nuolat gerina aplinkos apsaugos būklę ir taršos prevencijos priemonėmis saugo savo bendrovės darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatą ir mažina neigiamą poveikį gamtai. Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda bendrovei sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, sumažinti atliekų tvarkymo sąnaudas, gerinti darbo sąlygas, užtikrinti verslo plėtrą ir padeda išlikti konkurencingai.

Partneriai
Peržiūrai būtinas Flash Player 9