Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo środowiska pracy jest bardzo ważne dla naszego przedsiębiorstwa. Dążąc do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zapobieganiu nieszczęśliwych wypadków czy uraz w pracy, oraz zminimalizowania przyczyn zagrożenia charakterystycznych dla środowiska pracy w 2010 r. wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiadający wymaganiom normy OHSAS 18001.

Wyznaczeni przez przedsiębiorstwo specjaliści stale analizują środowisko, badają i dokonują oceny możliwego ryzyka na stanowisku pracy. Staramy się każdemu pracownikowi stworzyć bezpieczne i zdrowe warunki pracy, uczymy pracować z używanymi w codziennej działalności urządzeniami i techniką używaną wyłącznie przy budowie dróg kolejowych. Regularnie przeprowadzamy badania zdrowia pracowników, zaopatrujemy pracowników w osobiste i kolektywne środki ochronne.

Dążąc do uniknięcia niebezpiecznych wypadków w pracy i zapewnienia realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy wyznaczeni przez przedsiębiorstwo razem z partnerami ze spółki UAB „Tuvlita“ raz miesięcznie przeprowadzają audyt wewnętrzny. W ciągu roku w spółce przeprowadza się ponad 15 kontroli wewnętrznych.

Partnerzy
Peržiūrai būtinas Flash Player 9