Darbuotojų sauga ir sveikata

Saugi darbo aplinka – mūsų įmonei yra labai svarbi. Siekdami sukurti saugią ir sveiką darbinę aplinką, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ar sužalojimams darbe, ir kuo labiau sumažinanti darbinei aplinkai būdingų pavojų priežastis, 2010 m. įdiegėme darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

Įmonės skirti specialistai nuolat analizuoja aplinką, tiria ir vertina galimą riziką darbo vietoje. Kiekvienam darbuotojui stengiamės sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, apmokome dirbti su kasdienėje veikloje naudojamais įrengimais ir išskirtinai geležinkelio kelių statyboje naudojama technika. Reguliariai tikriname darbuotojų sveikatą, aprūpiname darbuotojus asmeninėms ir kolektyvinėms apsaugos priemonėmis.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir užtikrinti darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimą, bendrovės paskirti darbuotojai kartu su partneriais UAB „Tuvlita“ kartą per mėnesį vykdo vidaus auditą. Per metus bendrovėje atliekama daugiau nei 15 vidaus patikrinimų.

Partneriai
Peržiūrai būtinas Flash Player 9