Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra

Atsižvelgus į vartotojų poreikius ir siekiant plėsti savo veiklą Lietuvoje, nuo 2015 m. siūlome naują paslaugą – statinių nuolatinę techninę priežiūrą. Patikėkite mūsų specialistams Jums priklausančių geležinkelių infrastruktūros statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdysime vadovaudamiesi reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ ir LR susisiekimo ministro 2015-02-06 įsakymu Nr.3-88(1.5E) patvirtintais „Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklių“ reikalavimais.

Taupydami Jūsų laiką, užtikrinsime pastovią Jūsų geležinkelio infrastruktūros priežiūrą ir atliksime visas su tuo susijusias veiklas:

  • nuolat stebėsime statinio pagrindines konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, fiksuosime pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir organizuosime trūkumų šalinimą;
  • organizuosime kasmetes apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui), kurių metu specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) išsamiai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato statybinių tyrinėjimų poreikį ir statinio defektus;
  • parengsime kasmečių apžiūrų aktus;
  • organizuosime ir vykdysime neeilinius patikrinimus ir auditus;
  • užpildysime statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.
Partneriai
Peržiūrai būtinas Flash Player 9

Kontaktinis asmuo

Erikas Stankevičius

Mob. tel.: +370 614 06283
El. paštas: erikas@vitras.lt