Historia

Historia działalności UAB „ViTra-S“ sięga 1950 r., gdy po wojnie przy odbudowie zrujnowanej infrastruktury kolejowej Litwy, w 1950 roku w Wilnie rozmieścił się pociąg przeznaczony do budowy i montażu Nr 108, podlegający ówczesnemu Ministerstwu Budowy Transportu.

Od tego czasu zbudowano i zrekonstruowano sporo większych i mniejszych obiektów, na przykład stację kolejową Wojdaty, stację kolejową Kena, stację kolejową Stasylai, dojazdowe drogi kolejowe do rafinerii w Możejkach, elektryfikowano odcinek Wilno–Kowno.

W 1990 r. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, uwzględniając pociąg przeznaczony do budowy i montażu Nr 108, założono spółkę akcyjną „ViTra-S“, która później została przekształcona w UAB „ViTraS“.

W 2004 r. wdrożono system zarządzania jakością odpowiadający wymogom standardu LST EN ISO 9001:2001.

W 2007 r. AB „Lietuvos geležinkeliai“ nominowało UAB „ViTra-S“ najlepszym przedsiębiorstwem budowlano-wykonawczym 2007 roku.

W 2008 r. przedsiębiorstwo przekształcono w UAB „Vitras-S“.

W 2010 m. wdrożono system zarządzania środowiskiem, odpowiadający wymaganiom normy LST EN ISO 14001:2004.

W 2010 r. wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odpowiadający wymaganiom normy LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007).

Dn. 15 lipca 2014 r. kontrolny pakiet akcji nabyło estońskie przedsiębiorstwo kapitałowe AS „Skinest Rail“.

Od lipca 2014 r. przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność jako członek grupy „Skinest Rail“.

Partnerzy
Peržiūrai būtinas Flash Player 9