Konserwacja techniczna dróg kolejowych i budowli

Uwzględniając potrzeby użytkowników i dążąc do rozszerzenia swoje działalności na Litwie od 2015 r. oferujemy nową usługę – stałą konserwację techniczną budowli. Powierzcie naszym specjalistom stałą konserwację techniczną należących do Państwa budowli infrastruktury kolejowej, którą będziemy wykonywali kierując się wymaganiami rozporządzenia STR 01.12.07:2004 „Techniczna konserwacja budowli“ i zatwierdzonych rozporządzeniem ministra Republiki Litewskiej Nr 3-88(1.5E) z dn. 06.02.2015 „Przepisów konserwacji technicznej budowli kolejowych“ .

Zaoszczędzając Pański czas zapewnimy stałą konserwację Pańskiej infrastruktury kolejowej i wykonamy wszystkie związane z tym czynności:

  • stale będziemy obserwować podstawowe konstrukcje budowli i sprzęt inżynieryjny, będziemy odnotowywać zauważone defekty, zagrożenia awarii czy upadku w księdze konserwacji technicznej i zorganizujemy usunięcie braków;
  • będziemy organizować coroczne kontrole (po upływie sezonu zimowego i przed rozpoczęciem sezonu zimowego), w czasie których komisja w składzie specjalistów (kierownik komisji – specjalista wykonujący stałą konserwację techniczną) dokonuje szczegółowych oględzin i sprawdza podstawowe konstrukcje budowli i sprzęt inżynieryjny, ustala potrzebę badań budowlanych i defekty budowli;
  • sporządzimy akty o corocznych kontrolach;
  • będziemy organizować i wykonywać nadzwyczajne kontrole i audyty;
  • wypełnimy świadectwo techniczne budowli (techniczno-energetyczne). 
Partnerzy
Peržiūrai būtinas Flash Player 9