Ochrona środowiska

Stan środowiska jest jednym z ważniejszych czynników, mających wpływ na samopoczucie i rozwój człowieka. Rozumiejąc to udzielamy szczególnej uwagi rozwiązaniu problemów ekologicznych i prewencji. Celem przedsiębiorstwa jest zorganizowanie działalność w taki sposób, aby udzielić podstawowej uwagi polepszeniu stanu otaczającego nas środowiska i stosowaniu środków prewencji zanieczyszczenia dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

W 2010 r. w przedsiębiorstwie wdrożono system ochrony środowiska odpowiadający wymaganiom normy ISO 14001.

Przedsiębiorstwo stale polepsza stan środowiska i za pośrednictwem środków prewencji zanieczyszczenia chroni zdrowie pracowników swojej spółki i zdrowie ludzi otaczających oraz zmniejsza negatywny wpływ na przyrodę. System zarządzania ochroną środowiska pomaga spółce zmniejszyć zużycie surowców i energii, zmniejszyć koszty zagospodarowania i usuwania odpadów, polepszyć warunki pracy, zapewnić rozwój przedsiębiorczości i pomaga zachować konkurencyjność.

Partnerzy
Peržiūrai būtinas Flash Player 9