Polityka jakości

W celu zapewnienia jakości świadczonych usług, dążąc do konkurencyjności na rynku swojej działalności i zgodności z potrzebami zleceniodawców w 2004 roku spółka po raz pierwszy wdrożyła system zarządzania jakością odpowiadający wymaganiom normy LST EN ISO 9001:2001.

System zarządzania jakością zapewnia realizację polityki jakości spółki. System zarządzania jakością składa się z różnych, lecz powiązanych wzajemnie procesów zarządzania, wymagających różnorodnych rodzajów zasobów, w tym też ludzkich.

Rozumiemy, że przy dążeniu do świadczenia usług najwyższej jakości wkład pracowników jest bardzo ważny, dlatego stale inwestujemy w swoich pracowników, ich szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. Każdego pracownika zapoznano z polityką jakości przedsiębiorstwa, jej wymaganiami i pracownik sam ponosi odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań.

Odpowiedzialny pogląd na pracę, elastyczność, profesjonalizm, chęć zrozumienia potrzeb klienta i ich realizacji, uczciwość i dotrzymywanie słowa pomogły przedsiębiorstwu zasłużyć na szacunek i zaufanie klientów. Uzyskane zaufanie zachęca do poruszania się do przodu, wzrostu, rozwoju i doskonalenia się, dążenia zostać liderami rynku usług budowy infrastruktury kolejowej.

Partnerzy
Peržiūrai būtinas Flash Player 9