Budowa „Rail Baltica 1“

W latach 2013–2015 na podstawie podwykonawstwa UAB „Vitras-S“ razem z należącymi do wspólnego koncernu AS „Skinest Rail“ partnerami UAB „Skinest Baltija“ i AS „Skinest Ehitus“ – wykonywała roboty przy budowie i rekonstrukcji kolei w największym projekcie infrastruktury transportu Litwy od czasów odzyskania Niepodległości – „Rail Baltica“.

Roboty wykonywano na stacjach kolejowych Mauručiai, Kazlų Rūda, Vinčai, Mariampol, odcinkach Kazlų Rūda–Mauručiai, Kazlų Rūda–Mariampol, Mariampol–Šeštokai.

Przy realizacji projektu :

  • Zbudowano 48,6 km nowej drogi kolejowej o szerokości toru 1 435 mm.
  • Zrekonstruowano42,2 kmistniejących dróg kolejowych o szerokości toru 1 520 mm.
  • Urządzono 43 szt. nowych zwrotnic rozjazdowych.
  • Zrekonstruowano 4 szt. przejazdów.
  • Zamontowano 10 km barier przeciwhałasowych.
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty

Budowa drugiej drogi Kiwiszki–Walczuny wileńskiej obwodnicy IXB korytarza

W 2012 r. przy współpracy z AB „Kauno tiltai“ została podpisana umowa o wykonanie robót „Budowa drugiej drogi Kiwiszki–Walczuny wileńskiej obwodnicy IXB korytarza“.

Przy realizacji projektu na stacjach kolejowych Wojdaty i Walczuny zrekonstruowano drogi podstawowe i dojazdowo-wyjazdowe, ogólna długość ponad 10 km, urządzono 27 nowych zwrotnic.

Podstawowym celem projektu jest urządzenie drugiej drogi kolejowej IXB korytarza i skierowanie ruchu pociągów obwodnicą od centrum Wilna.

Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty

Projektowanie i budowa intermodalnego terminalu w Wileńskim Publicznym Centrum Logistycznym

W 2013 r. podpisano umowę na budowlane prace podwykonawcze z UAB „Fegda“ na obiekcie „Projektowanie i budowa intermodalnego terminalu w Wileńskim Publicznym Centrum Logistycznym“.

Przy realizacji projektu na stacji kolejowej Wojdaty zbudowano drogę dojazdową do terminalu logistycznego, cztery nowe drogi na terytorium terminalu, ogólna długość dróg ponad5 km. Urządzono 11 zwrotnic na żelbetonowych podkładach.

Dzięki intermodalnemu terminalowi można będzie transportować ładunki od początku do końca trasy, transportować w jednej jednostce transportowej i jednocześnie korzystać z co najmniej dwóch rodzajów transportu: kolejowego i drogowego. Dlatego nie trzeba przeładowywać po jednym ładunku. Zostają rozmieszczane w kontenerach i po dokonaniu zmiany środka transportu w terminale są one transportowane dalej do ostatecznego celu.

Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty

Modernizacja stacji podziału IX korytarza Kreta. Stacja kolejowa Wojdaty

W 2007 r. z filią litewską „Siemens Osakeyhtio“ podpisano umowę o budowlane prace podwykonawcze „Modernizacja stacji podziału IX korytarza Kreta. Stacja kolejowa Wojdaty“.

Przy realizacji projektu na stacji kolejowej Wojdaty urządzono cztery nowe drogi przyjazdowo-odjazdowe, ogólna długość ponad4 km, zrekonstruowano podstawową drogę IB, urządzono 30 zwrotni i 24 całkowicie zautomatyzowane hamulce wagonowe.

Po wykonaniu prac rekonstrukcji i wdrożeniu całkowicie zautomatyzowanej klasyfikacji wagonów i urządzenia hamulcowego znacznie wzrosła wydajność podziału wagonów stacji Wojdaty, zmniejszyły się koszty działalności podziału i do minimum zmniejszono negatywny wpływ na środowisko, możliwy w czasie ruchu drogowego.

Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty
Specyficzne projekty